שדה בריר

עובדים מדברים מהשטח

בואו לשמוע מהאנשים שחיים ועובדים
במכרות כבר למעלה מ-40 שנה

הזמנו את יוסקה ודוד, מהאנשים שחיים ועובדים במכרה כבר למעלה מ- 40 שנה, לספר לכם את האמת
הזמנו את יעקב ודורון, מהאנשים שחיים ועובדים במכרה כבר למעלה מ- 40 שנה, לספר לכם את האמת.
סגירת חלונית