שדה בריר

הזמנו 25 מתנגדים לכרייה מהעיר ערד לסיור במכרה פעיל.
לאחר שישמעו הסברים ויראו במו עיניהם איך זה עובד -
האם יש סיכוי שישנו את דעתם?

Close