ואם יהיו חריגות מתקני איכות האויר?

המשרד להגנת הסביבה קבע תקן איכות אויר, שמעבר לו העבודות תופסקנה באופן מיידי, באמצעות צו אישי שיינתן מראש למנהל המכרה, עוד לפני תחילת הכרייה הניסיונית.

חידוש הכרייה יתאפשר, רק כאשר יתקיימו התנאים שיוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

שתפו עם חבריכם:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
דף הבית